Ποινικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις Ποινικού Δικαίου, με απόλυτη γνώση, εμπειρία,…

Ενοχικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε διαφορές που προκύπτουν από διάφορες συμβάσεις (πώληση, μίσθωση, κλπ),…

Κληρονομικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει οποιαδήποτε υπόθεση Κληρονομικού Δικαίου, όπως αποδοχές…

Εμπράγματο Δίκαιο

Η Εταιρεία εξειδικεύεται σε θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου, όπως αναγνωριστικές ή…

Τραπεζικό Δίκαιο

Έχοντας συνεργαστεί με Τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, έχουμε την γνώση…

Οικογενειακό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται σε θέμα Οικογενειακού Δικαίου. Αναλαμβάνουμε…

RSS Νομική Επικαιρότητα