Ετικέτα: επικοινωνία

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Από την ψήφιση του Ν.4800/2021 (ΦΕΚ 81/Α/21-05-2021) (“Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις”), επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε ολόκληρο το φάσμα του οικογενειακού δικαίου, και αντικαταστάθηκε σειρά διατάξεων του ενδέκατου Κεφαλαίου του Αστικού Κώδικα για τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ιδίως για τα θέµατα της […]

Read More