Ετικέτα: δικηγορική εταιρεία

Προϋποθέσεις και Διαδικασία για Δικαστική Συμπαράσταση

Δικαστική Συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στην οποία τίθεται, δια δικαστικής απόφασης, ένα πρόσωπο, το οποίο αδυνατεί να αυτοεξυπηρετεί τον εαυτό του, είτε για όλες, είτε για ορισμένες δικαιοπραξίες, συνεπεία κάποιας ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, ή κάποιας σωματικής αναπηρίας, ή εξαιτίας ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, με αποτέλεσμα να χρειάζεται την βοήθεια ενός τρίτου προσώπου για την επιχείρηση […]

Read More