Τραπεζικό Δίκαιο

Έχοντας συνεργαστεί με Τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας εκπροσωπήσουμε ενώπιον οποιασδήποτε διαδικασίας για εξωδεκαστική ρύθμιση οφειλών, διαμεσολάβηση με Τράπεζες, ή εκπροσώπησή σας σε προσημείωση ή άρσης προσημείωσης υποθήκης.