Ποινικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις Ποινικού Δικαίου, με απόλυτη γνώση, εμπειρία, και εξειδίκευση. Νομική στήριξη σε οποιοδήποτε στάδιο, υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, υπομνημάτων και παράσταση στα Δικαστήρια.