Οικογενειακό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται σε θέμα Οικογενειακού Δικαίου. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις συναινετικών ή μη διαζυγίων, θέματα επιμέλειας και διατροφής τέκνων, προσβολές και αναγνωρίσεις πατρότητας, σύμφωνα συμβίωσης, σε άμεση συνεργασία με τους εντολείς μας για το όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα προς το συμφέρον τους.