Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει οποιαδήποτε υπόθεση Κληρονομικού Δικαίου, όπως αποδοχές ή αποποιήσεις κληρονομιάς, προσβολές κληρονομικού δικαιώματος, έκδοση πιστοποιητικών, αγωγές προσβολής διαθήκης, κλπ.