Εμπράγματο Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο
Η Εταιρεία εξειδικεύεται σε θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου, όπως αναγνωριστικές ή διεκδικητικές αγωγές, έρευνες ακίνητης περιουσίας, Κτηματολόγιο, καθώς και σε αγοραπωλησίες ακινήτων. Στόχος μας η προστασία της νομής και της κυριότητάς σας.