Ο νεός τρόπος επίλυσης των διαφορών. Ταχύτερος και πιο οικονομικός.

Έχοντας τον τίτλο του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και κατόπιν της εκδόσεως του Συγγράματος με τίτλο “Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις”, αναλαμβάνουμε με αμεσότητα, ουδετερότητα, και αμεροληψία, την επίλυση ιδιωτικών διαφορών σας, πάντα με εχεμύθεια.