Ποινικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις Ποινικού Δικαίου, με απόλυτη γνώση, εμπειρία, και εξειδίκευση. Νομική στήριξη σε…

Ενοχικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε διαφορές που προκύπτουν από διάφορες συμβάσεις (πώληση, μίσθωση, κλπ), αγωγές αδικοπραξίας, αδικαιολόγητου πλουτισμού, διαταγές…

Κληρονομικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει οποιαδήποτε υπόθεση Κληρονομικού Δικαίου, όπως αποδοχές ή αποποιήσεις κληρονομιάς, προσβολές κληρονομικού…

Εμπράγματο Δίκαιο

Η Εταιρεία εξειδικεύεται σε θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου, όπως αναγνωριστικές ή διεκδικητικές αγωγές, έρευνες ακίνητης περιουσίας,…

Τραπεζικό Δίκαιο

Έχοντας συνεργαστεί με Τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας…

Οικογενειακό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται σε θέμα Οικογενειακού Δικαίου. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις συναινετικών ή μη διαζυγίων,…