Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις Ποινικού Δικαίου, με απόλυτη γνώση, εμπειρία, και εξειδίκευση. Νομική στήριξη σε οποιοδήποτε στάδιο, υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, υπομνημάτων και παράσταση στα Δικαστήρια.

READ MORE
Ενοχικό Δίκαιο

Ενοχικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε διαφορές που προκύπτουν από διάφορες συμβάσεις (πώληση, μίσθωση, κλπ), αγωγές αδικοπραξίας, αδικαιολόγητου πλουτισμού, διαταγές πληρωμές και διαταγής απόδοσης μισθίου.

READ MORE
Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει οποιαδήποτε υπόθεση Κληρονομικού Δικαίου, όπως αποδοχές ή αποποιήσεις κληρονομιάς, προσβολές κληρονομικού δικαιώματος, έκδοση πιστοποιητικών, αγωγές προσβολής διαθήκης, κλπ.

READ MORE
Εμπράγματο Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

Η Εταιρεία εξειδικεύεται σε θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου, όπως αναγνωριστικές ή διεκδικητικές αγωγές, έρευνες ακίνητης περιουσίας, Κτηματολόγιο, καθώς και σε αγοραπωλησίες ακινήτων. Στόχος μας η προστασία της νομής και της κυριότητάς σας.

READ MORE
Τραπεζικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο

Έχοντας συνεργαστεί με Τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας εκπροσωπήσουμε ενώπιον οποιασδήποτε διαδικασίας για εξωδεκαστική ρύθμιση οφειλών, διαμεσολάβηση με Τράπεζες, ή εκπροσώπησή σας σε προσημείωση ή άρσης προσημείωσης υποθήκης.

READ MORE

Οικογενειακό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται σε θέμα Οικογενειακού Δικαίου. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις συναινετικών ή μη διαζυγίων, θέματα επιμέλειας και διατροφής τέκνων, προσβολές και αναγνωρίσεις πατρότητας, σύμφωνα συμβίωσης, σε άμεση συνεργασία με τους εντολείς μας για το όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα…

READ MORE