Ποινικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις Ποινικού Δικαίου, με απόλυτη γνώση, εμπειρία,…

READ MORE

Ενοχικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε διαφορές που προκύπτουν από διάφορες συμβάσεις (πώληση, μίσθωση, κλπ),…

READ MORE

Κληρονομικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει οποιαδήποτε υπόθεση Κληρονομικού Δικαίου, όπως αποδοχές…

READ MORE

Εμπράγματο Δίκαιο

Η Εταιρεία εξειδικεύεται σε θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου, όπως αναγνωριστικές ή…

READ MORE

Τραπεζικό Δίκαιο

Έχοντας συνεργαστεί με Τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, έχουμε την γνώση…

READ MORE

Οικογενειακό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται σε θέμα Οικογενειακού Δικαίου. Αναλαμβάνουμε…

READ MORE