Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ

Προϋποθέσεις και Διαδικασία για Δικαστική Συμπαράσταση

Δικαστική Συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στην οποία τίθεται, δια δικαστικής απόφασης, ένα πρόσωπο, το οποίο αδυνατεί να αυτοεξυπηρετεί τον εαυτό του, είτε για όλες, είτε για ορισμένες δικαιοπραξίες, συνεπεία κάποιας ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, ή κάποιας σωματικής αναπηρίας, ή εξαιτίας ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, με αποτέλεσμα να χρειάζεται την βοήθεια ενός τρίτου προσώπου για την επιχείρηση […]

Read More

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Από την ψήφιση του Ν.4800/2021 (ΦΕΚ 81/Α/21-05-2021) (“Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις”), επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε ολόκληρο το φάσμα του οικογενειακού δικαίου, και αντικαταστάθηκε σειρά διατάξεων του ενδέκατου Κεφαλαίου του Αστικού Κώδικα για τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ιδίως για τα θέµατα της […]

Read More

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΕ SITES

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Δικηγορική Εταιρία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανέλαβε την εκπροσώπηση της τρίτεκνης οικογενείας του Χ΄. Χ. και ως πολιτική αγωγή, από το νησί της Λέρου, η οποία βρήκε το θάρρος και το σθένος να καταγγείλει δράστη ενώπιον των Αστυνομικών αρχών το Νοέμβριο του 2019. Ειδικότερα, την 4η Απριλίου 2022 ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού […]

Read More